Εξέλιξη του σχεδίου

 

Εξέλιξη του σχεδίου
faseis_ergou.JPG

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του σχεδίου. Το τρέχον στάδιο σημαίνεται με το σχετικό εικονίδιο.

false

Βήμα 1: Προετοιμασία του ΣΒΑΚ. Η ομάδα έργου του δήμου ξεκίνησε τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών, αναγνώρισης των φορέων που σχετίζονται με τις μεταφορές και προγραμματισμού του ΣΒΑΚ

false

Βήμα 2: Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού και Σύμφωνο Συμμέτοχης για το Δίκτυο Εμπλεκόμενων Φορέων του ΣΒΑΚ του δήμου

false

Βήμα 3: Ανάλυση Υφιστάμενου Σχεδιασμού: Στρατηγικά κείμενα, εθνικές & ευρωπαϊκές οδηγίες, τοπικά σχέδια και μελέτες

false

Βήμα 4: Προκαταρκτική συνάντηση με εμπλεκόμενους φορείς

false

Βήμα 5: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης: Μετρήσεις κυκλοφοριακών μεγεθών και η ποιοτική αξιολόγηση των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και των ποδηλατοδρόμων

false

Βήμα 6: 1η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του δήμου με την συμμετοχή των Φορέων. Αρχική αναγνώριση των αναγκών τους και διαμόρφωση στόχων για την πόλη

false

Βήμα 7: Σενάρια Κινητικότητας: Αρχική διαμόρφωση των σεναρίων από την Ομάδα Έργου του δήμου

false

Βήμα 8: 2η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του δήμου με την συμμετοχή των Φορέων και πολιτών. Ανάδειξη του καλύτερου μελλοντικού σεναρίου για την πόλη

false

Βήμα 9: Μέτρα Κινητικότητας: Αρχική διατύπωση των μέτρων κινητικότητας από την Ομάδα Έργου του δήμου

false

Βήμα 10: 3η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του δήμου με την συμμετοχή των Φορέων και πολιτών. Συνδιαμόρφωση των μέτρων του ΣΒΑΚ

false

Βήμα 11: Εξειδίκευση του Σχεδίου, προγραμματισμός και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του

 

 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Επικοινωνία

Πλατεία Μιαούλη

Τηλ: 2281361000

Fax: 2281088232

info@svaksyros.com

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.